Moederdag en wat doe je dan? Eerst nadenken over vrijheid.

Eerst 4 en 5 mei en dan moederdag, denk eens na over onze vrijheid. Juist nu we beperkt worden.

Het is bijzonder in je leven een tijd mee te maken die vergelijkingen heeft met oorlogs jaren waar mijn vader me in mijn jeugd over vertelde.
Je bent vrij , je leeft in vrijheid maar wordt toch beperkt.


Uiteraard doet de regering alles aan de situatie om deze op te lossen.
Wel is het kenmerkend voor de tijd waar we in leven dat je merkt dat de verhoudingen verschuiven iedereen voelt iets in zijn onderbuik en toch men staat niet solidair zij aan zij.


Als je in je ondernemers leven voor hete vuren gestaan hebt ga je nadenken over risico versus beloning. De Engelse termen laat ik even terzijde.

Terug nu naar de huidige tijd, welvaart is c.q. was doorgeschoten en we weten allemaal dat de rekening betaald gaat worden. Door wie is altijd de grote vraag.

Ik vermoed door de burger die gewoon zijn of haar werk doet. Het gezin onderhoudt en zich niet meer invloedrijk genoeg voelt aangezien Den Haag of Europa toch alles bepaald. Is dit zo? In de jaren 70 de jaren 80 en de jaren 90 hebben we gezien dat men echt wel in staat is in de bres te springen om de barricades op te gaan.
Als de pijn voelbaar wordt in de maatschappij zal de weerstand toenemen.

Aan u de vraag hoe lang tolereert u de afzondering, de pijn, het verdriet.
Als het aan uw deur voorbij gaat wellicht lang. Als u ondernemer bent die hard geraakt wordt dan gaat de tolerantie snel achteruit. Als de uitgesproken steun achterwege blijft op alleen maar door lobby groepen bevochten wordt dan voelt men de pijn en het onrecht. Juist dan zal het sentiment snel om kunnen slaan.

De vraag is heeft de huidige regering de flexibiliteit en de inzichten om dit vroegtijdig te voorkomen? Indien niet dreigt een groot probleem voor de zittende bestuurders. Voor nu geldt het devies “voorkomen is beter dan genezen”voor zowel de zieke medeburgers als voor de gehele bevolking die in hoogtij dagen continue heeft moeten horen dat men binnenkort de vruchten gaat plukken van de zuinige afgelopen regeringen. Als het maar geen wrange vruchten worden, anders zijn we helaas zoals vaker in het verleden bij de neus genomen. De geschiedenis leert ons lessen die onze premier en geschiedkundige wellicht beter beheerst dan menigeen zich realiseert.

Laten we hopen dat de Hollandse koopmansgeest en kunst niet verkwanseld word in de Haagse gelederen.

Blijf flexibel en werk samen uiteindelijk geldt het aloude “Je Maintendrai” Ik maar eigenlijk wij zullen handhaven. Want vrijheid is wel degelijk iets om voor te strijden.

Houd vol en help elkaar dat overwint alles.

Auteur: Cor de Leen

Ik ben een onafhankelijk, zelfstandig,erkend, hypotheek, adviseur die naast advies over financieele zaken, advies en hulp kan bieden op het gebied van het ontrafelen van verzekrings mappen, polissen en andere financieele zaken. Ik werk op fee basis en op vooraf duidelijk afgesproken tarieven en afspraken. In de eerste plaats wil ik als rlp en seh gecertificeerd adviseur en coach mensen helpen de moeilijke wereld van de financieen te doorgronden en een stuk zelfbescherming en bewustwording bijbrengen. Daarnaast help ik ook met directe oplossingen op het gebied van aankoop woning, verkoop en bemiddeling. Het oplossen van financieele noden d.m.v. een krediet of hypotheek behoort ook tot de oplossingen. We zijn aangesloten bij de financieele makelaar en verzekerings makelaar en leveren zowel online als offline oplossingen. Nu inde vakantie tijd dient men zeker na te gaan of men een reisverzekering heeft, Dit voorkomt zeker in het buitenland een hoop trammalant. Meer info: kijk op onze website of mail ons. cdeleen@gmail.com tel.nr. 06-21234197