Onafhankelijk advies los van de producten bemiddeling. Voor bemiddeling in producten verwijzen wij u naar http://www.ratkai.nl voor de regio Leiden en Rotterdam. Voor de regio Amsterdam hebben we eventueel na consultatie andere adressen.